Virtual qabulxona

Ishonch telefoni:
71-202-22-55 (1167)

Transport va logistikani rivojlantirish jamg'armasi xarajatlari

2021 yil IV choragida Transport vazirligiga byudjetdan ajratilgan mablag'lar ijrosi  

 

Xarajatlar nomi

Xarajatlar kodi

Satr kodi

Aniqlangan smeta bo'yicha

Kassa xarajatlari

Ish haqi

4110000

01

    13 079 639 000,00  

    12 682 372 273,87  

Ish haqi naqd pulda

4111000

02

    13 079 639 000,00  

    12 682 372 273,87  

Asosiy ish haqi

4111100

03

    13 079 639 000,00  

    12 682 372 273,87  

Foyda

4711100

04

             4 312 000,00  

         190 769 191,68  

Vaqtinchalik nogironlik nafaqalari

4711120

05

                                    

         186 457 191,68  

Onalik imtiyozlari

4711150

06

             4 312 000,00  

             4 312 000,00  

I-guruh "ish haqi va unga tеnglashtirilgan to‘lovlar"

X

07

    13 083 951 000,00  

    12 873 141 465,55  

Ijtimoiy ehtiyojlar uchun ajratmalar/ ajratmalar

4120000

08

      3 181 083 000,00  

      3 106 657 459,45  

Ijtimoiy ehtiyojlar uchun qilingan haqiqiy hissa/ajratmalar

4121000

09

      3 181 083 000,00  

      3 106 657 459,45  

Yagona ijtimoiy to‘lov

4121100

10

      3 174 019 000,00  

      3 099 593 459,45  

Boshqa ijtimoiy to‘lovlar/badallar

4121200

11

             7 064 000,00  

             7 064 000,00  

II guruh "Ish haqi"

X

12

      3 181 083 000,00  

      3 106 657 459,45  

Tovar va xizmatlar xarajatlari

4200000

13

      1 331 954 000,00  

      1 068 058 686,14  

Xizmat safari xarajatlari

4210000

14

         289 687 000,00  

         289 000 000,00  

Respublika doirasida

4211000

15

         254 687 000,00  

         254 000 000,00  

Chet el sayoxatlari bilan bog‘liq

4212000

16

           35 000 000,00  

           35 000 000,00  

Kommunal xizmatlar

4220000

17

         280 658 000,00  

         265 037 488,19  

Elektr energiyasi

4221000

18

         196 924 000,00  

         185 464 800,00  

Tabiiy gaz

4222000

19

           71 382 000,00  

           67 243 800,00  

Sovuq suv va kanalizatsiya

4224000

20

             4 057 000,00  

             4 056 996,88  

Tozalash va axlat yig‘ish bo‘yicha xizmatlar, shuningdek energiya va boshqa resurslarni sotib olish (benzin va boshqa yoqilg‘i va moylash materiallaridan tashqari)

4225000

21

             8 295 000,00  

             8 271 891,31  

Ta’mirlash va joriy ta’mirlash

4230000

22

         134 254 000,00  

           45 785 132,95  

Bino

4232000

23

             4 500 000,00  

                                     

Noturar joy

4232200

24

             4 500 000,00  

                                    

Mashina, asbob-uskuna va texnologiya

4234000

25

         129 754 000,00  

           45 785 132,95  

Transport vositasi

4234100

26

           46 000 000,00  

           40 231 960,00  

Boshqa mashinalar, texnik va uzatish moslamalari

4234900

27

           83 754 000,00  

             5 553 172,95  

Kompyuter texnikasi, hisoblash va audio-video uskunalari

4234920

28

           45 254 000,00  

                                    

Elektr va kommunal xizmatar uchun hisoblagichlar

4234930

29

             1 500 000,00  

             1 138 767,95  

Boshqa mashinalar, uskunalar va mexanizmlar

4234990

30

           37 000 000,00  

             4 414 405,00  

Aylanma mablag‘lar zaxiralari xarajatlari

4250000

31

         249 796 000,00  

         225 943 995,00  

Boshqa moddiy joriy aktivlar

4252000

32

         249 796 000,00  

         225 943 995,00  

Inventarizatsiya

4252100

33

           95 282 000,00  

           90 451 995,00  

Inventarizatsiya (qog‘ozdan tashqari)

4252110

34

           58 458 000,00  

           57 546 120,00  

Qog‘oz sotib olish uchun xarajatlar

4252120

35

           36 824 000,00  

           32 905 875,00  

Yoqilg‘i va moylash materiallari

4252500

36

         154 514 000,00  

         135 492 000,00  

Tovarlar va xizmatlar sotib olish uchun boshqa xarajatlar

4290000

37

         377 559 000,00  

         242 292 070,00  

O‘qitish xarajatlari

4291000

38

           90 000 000,00  

           14 249 600,00  

Telefon, telekommunikatsiya va axborot xizmatlari

4292000

39

         188 762 000,00  

         151 922 089,00  

Telefon, telegraf va pochta xizmatlari

4292100

40

           48 979 000,00  

           42 524 644,00  

Axborot-kommunikatsiya xizmatlari

4292200

41

         139 783 000,00  

         109 397 445,00  

Tovarlar va xizmatlar sotib olish uchun boshqa xarajatlar

4299000

42

           98 797 000,00  

           76 120 381,00  

Tovarlar va xizmatlar sotib olish uchun boshqa xarajatlar

4299990

43

           98 797 000,00  

           76 120 381,00  

Asosiy vositalar bo‘yicha xarajatlar

4300000

44

           79 847 000,00  

           46 625 000,00  

Asosiy vositalarni sotib olish

4350000

45

           79 847 000,00  

           46 625 000,00  

Mashina, uskuna va mexanizmlar

4354000

46

           79 847 000,00  

           46 625 000,00  

Boshqa mashina va uskunalar

4354900

47

           79 847 000,00  

           46 625 000,00  

Mebel va orgtexnika

4354910

48

           30 400 000,00  

                                    

Kompyuter texnikasi, hisoblash, audio-video texnika, axborot texnologiyalari va aksessuarlar

4354920

49

           49 447 000,00  

           46 625 000,00  

Boshqa xarajatlar

4800000

50

             4 200 000,00  

             4 200 000,00  

Turli boshqa xarajatlar

4820000

51

             4 200 000,00  

             4 200 000,00  

Joriy

4821000

52

             4 200 000,00  

             4 200 000,00  

Turli boshqa xarajatlar

4821100

53

             4 200 000,00  

             4 200 000,00  

Elektron davlat xaridlarida ishtirok etish uchun zakalat tulovi xarajatlari

4821140

54

             4 200 000,00  

             4 200 000,00  

IV-guruh "boshqa xarajatlar"

X

55

      1 416 001 000,00  

      1 118 883 686,14  

Jami xarajatlar

X

56

    17 681 035 000,00  

    17 098 682 611,14  

 

2021 yil IV chorakida byudjet tashqari mablag'lar ijrosi 

 

Xarajatlar nomi

Xarajatlar kodi

Satr kodi

Aniqlangan smeta bo‘yicha

Kassa xarajatlari

Oylik ish xaqi

4110000

01

     10 616 291 000,00  

     10 553 012 354,29  

Ish haqi naqd pulda

4111000

02

     10 616 291 000,00  

     10 553 012 354,29  

Asosiy ish haqi

4111100

03

     10 616 291 000,00  

     10 553 012 354,29  

I guruh "Ish haqi va unga tеnglashtirilgan to‘lovlar"

X

04

     10 616 291 000,00  

     10 553 012 354,29  

Ijtimoiy еhtiyojlar uchun ajratmalar / ajratmalar

4120000

05

       2 607 718 000,00  

       2 591 398 955,26  

Ijtimoiy ehtiyojlar uchun haqiqiy ishlab chiqarilgan badallar /ajratmalar

4121000

06

       2 607 718 000,00  

       2 591 398 955,26  

Yagona ijtimoiy to‘lov

4121100

07

       2 607 718 000,00  

       2 591 398 955,26  

II guruh "ish haqi hisob-kitoblari"

X

08

       2 607 718 000,00  

       2 591 398 955,26  

Asosiy vositalarni loyihalash

4310000

09

          700 000 000,00  

              1 547 851,00  

Bino

4311000

10

          700 000 000,00  

              1 547 851,00  

Noturar joy binosi

4311200

11

          700 000 000,00  

              1 547 851,00  

Asosiy vositalarni qurish va rеkonstrukцiya qilish

4320000

12

     10 330 148 000,00  

       3 435 838 404,60  

Bino

4321000

13

     10 330 148 000,00  

       3 435 838 404,60  

Noturar-joy binolari

4321200

14

     10 330 148 000,00  

       3 435 838 404,60  

Asosiy vositalar bo‘yicha boshka xarajatlar

4390000

15

            60 000 000,00  

                                     

Buyurtmachining boshka xarajatlari

4390300

16

            60 000 000,00  

                                      

III-guruh "kapital qo‘yilmalar"

X

17

     11 090 148 000,00  

       3 437 386 255,60  

Tovarlar va xizmatlar bo‘yicha xarajatlar

4200000

18

       4 026 266 000,00  

       2 742 055 121,23  

Xizmat safari xarajatlari

4210000

19

          827 733 000,00  

          694 743 158,83  

Rеspublika doirasida

4211000

20

          396 881 000,00  

          307 803 411,00  

Xorijiy safarlar bilan bog‘liq

4212000

21

          430 852 000,00  

          386 939 747,83  

Ta’mirlash va joriy ta’mirlash

4230000

22

          248 000 000,00  

          157 267 512,00  

Mashina, uskuna va mеxanizmlar

4234000

23

          208 000 000,00  

          142 933 143,00  

Transport vositalari

4234100

24

            39 000 000,00  

            34 565 065,00  

Boshqa mashinalar, uskunalar, mashinalar va uzatish qurilmalari

4234900

25

          169 000 000,00  

          108 368 078,00  

Kompyutеr tеxnikasi, hisoblash va audio-video tеxnika

4234920

26

            64 000 000,00  

            58 540 000,00  

Boshqa mashinalar, uskunalar va mashinalar

4234990

27

          105 000 000,00  

            49 828 078,00  

Tеxnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash xarajatlarini boshqa turlari

4239000

28

            40 000 000,00  

            14 334 369,00  

Aylanma mablag‘lar zaxiralari xarajatlari

4250000

29

       1 497 000 000,00  

       1 106 940 641,40  

Boshqa moddiy joriy aktivlar

4252000

30

       1 497 000 000,00  

       1 106 940 641,40  

Invеntarizatsiya

4252100

31

          700 000 000,00  

          420 711 965,00  

Invеntarizatsiya (qog‘ozdan tashqari)

4252110

32

          200 000 000,00  

          104 266 781,00  

Qog‘oz sotib olish uchun xarajatlar

4252120

33

                                     

                                      

Boshqa matbaa mahsulotlarini sotib olish

4252130

34

          500 000 000,00  

          316 445 184,00  

Kiyim-kеchak, poyabzal va ko‘rpa-to‘shak anjomlari

4252200

35

          773 000 000,00  

          664 485 600,00  

Oziq-ovqat mahsulotlari

4252300

36

            24 000 000,00  

            21 743 076,40  

Tovarlar va xizmatlar sotib olish uchun boshqa xarajatlar

4290000

37

       1 453 533 000,00  

          783 103 809,00  

O‘qitish xarajatlari

4291000

38

            60 000 000,00  

            36 375 000,00  

Telefon, tеlеkommunikatsiya va axborot xizmatlari

4292000

39

          383 533 000,00  

          233 069 393,00  

Telefon, telegraf va pochta xizmatlari

4292100

40

          260 533 000,00  

          201 914 658,00  

Axborot-kommunikatsiya xizmatlari

4292200

41

          123 000 000,00  

            31 154 735,00  

Tovarlar va xizmatlar sotib olish uchun boshqa xarajatlar

4299000

42

       1 010 000 000,00  

          513 659 416,00  

Tovarlar va xizmatlar sotib olish uchun boshqa xarajatlar

4299990

43

       1 010 000 000,00  

          513 659 416,00  

Asosiy vositalar bo‘yicha xarajatlar

4300000

44

       9 718 800 000,00  

       3 882 959 666,01  

Asosiy vositalarni kapital ta’mirlash

4330000

45

       2 638 800 000,00  

          382 305 457,01  

Bino

4331000

46

       2 481 640 000,00  

          343 381 507,01  

Noturar-joy binolari

4331200

47

       2 481 640 000,00  

          343 381 507,01  

Boshqa asosiy vositalarni kapital ta’mirlashning boshqa turlari

4339000

48

          157 160 000,00  

            38 923 950,00  

Asosiy vositalarni sotib olish

4350000

49

       7 080 000 000,00  

       3 500 654 209,00  

Inshootlari

4353000

50

       3 000 000 000,00  

          493 000 000,00  

Mashina, uskuna va mexanizmlar

4354000

51

       4 080 000 000,00  

       3 007 654 209,00  

Boshqa mashina va uskunalar

4354900

52

       4 080 000 000,00  

       3 007 654 209,00  

Mebel va orgtexnika

4354910

53

          380 000 000,00  

          307 087 605,00  

Kompyuter texnikasi, hisoblash, audio-video texnika, axborot texnologiyalari va aksessuarlar

4354920

54

       3 000 000 000,00  

       2 586 137 000,00  

Boshqa uskunalar

4354990

55

          700 000 000,00  

          114 429 604,00  

Boshqa xarajatlar

4800000

56

     55 670 311 000,00  

          769 189 587,85  

Turli boshqa xarajatlar

4820000

57

     55 670 311 000,00  

          769 189 587,85  

Joriy

4821000

58

     55 670 311 000,00  

          769 189 587,85  

Turli boshqa xarajatlar

4821100

59

     55 520 311 000,00  

          626 761 917,85  

Vakillik xarajatlari

4821120

60

          500 000 000,00  

          168 042 691,00  

Elektron davlat xaridlarida ishtirok etish uchun zakalat tulovi xarajatlari

4821140

61

              1 200 000,00  

                                     

Boshqa xarajatlar

4821190

62

     55 019 111 000,00  

          458 719 226,85  

Xalqaro va davlatlararo tashkilotlarga a’zolik

4821200

63

          150 000 000,00  

          142 427 670,00  

Moliyaviy aktivlar va majburiyatlar bo‘yicha xarajatlar

4900000

64

       9 589 739 000,00  

       8 946 145 117,14  

Moliyaviy aktiv

4910000

65

          634 270 000,00  

          494 688 600,00  

Tashqi

4912000

66

          634 270 000,00  

          494 688 600,00  

Kreditlar va qarzlar

4912300

67

          634 270 000,00  

          494 688 600,00  

Majburiyatlari bo‘yicha

4920000

68

       8 955 469 000,00  

       8 451 456 517,14  

Ichki

4921000

69

       8 955 469 000,00   

       8 451 456 517,14  

Kreditlar va qarzlar

4921200

70

       8 955 469 000,00  

       8 451 456 517,14  

Moliya tashkilotlarining kreditlarini qaytarish

4921260

71

       8 955 469 000,00  

       8 451 456 517,14  

IV guruh "boshqa xarajatlar"

X

72

     79 005 116 000,00  

     16 340 349 492,23  

Jami xarajatlar

X

73

   103 319 273 000,00  

     32 922 147 057,38