Yo'l xo'jaligini rivojlantirish

Avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan avtomobil yo'llarida 2020 yilda bajarilgan xamda 2021 yilda bajarilishi rejalashtirilgan yo'l ishlari to'g'risida ma'lumot.

 

Bugungi kunda respublikada jami 209 496 km avtomobil yo'llari mavjud bo'lib, shundan:

– umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari – 42 869 kmni;

– ichki ho'jalik yo'llari – 141 882 kmni;

– idoraviy yo'llar – 24 745 kmni tashkil etadi.

Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari mahsus vakolatli organ – Avtomobil yo'llari qo'mitasi tasarrufida, ichki ho'jalik yo'llari – maxalliy davlat xokimiyati organlari tasarrufida, idoraviy yo'llar yuridik va jismoniy shahslar tasarrufida bo'ladi.

2020 yilda jami 5 186,3 mlrd.so'm (rejaga nisbatan – 101,8 %) miqdorida avtomobil yo'llarini qayta qurish, ta'mirlash va saqlash ishlari bajarilib, 6 442,6 km (rejaga nisbatan – 101,2 %) avtomobil yo'llari qayta qurildi va ta'mirlandi.

Jumladan:

­­– investitsiya dasturi doirasida 1 137,2 mlrd.so'm mablag'lar o'zlashtirilib, 146,2 km avtomobil yo'llari qayta qurildi va ta'mirlandi;

– kapital ta'mirlash dasturi doirasida 352,7 mlrd.so'm miqdorida mablag'lar o'zlashtirilib, 114,2 km avtomobil yo'li kapital ta'mirlandi;

– umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash bo'yicha 1 848,9 mlrd.so'm mablag'lar o'zlashtirilib, 2 308,0 km avtomobil yo'li ta'mirlandi;

– ichki ho'jalik yo'llarini ta'mirlash bo'yicha 394,6 mlrd.so'm miqdorida ishlar bajarilib, 1 529,2 km ichki yo'llar ta'mirlandi;

– “Inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi” mablag'lari xisobidan 1 000,0 mlrd.so'm miqdorida ishlar bajarilib, 2 026,0 km yo'llar ta'mirlandi;

– “Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi” xisobidan 452,9 mlrd.so'm miqdorida ishlar bajarilib, 319,0 km avtomobil yo'li ta'mirlandi.

2021 yilda 4 577,4 mlrd.so'm mablag'lar o'zlashtiriladi xamda 3 935,8 km avtomobil yo'llari qayta quriladi va ta'mirlanadi.

Jumladan:

– investitsiya dasturi doirasida 2 165,0 mlrd.so'm mablag'lar o'zlashtirilib, 95,8 km avtomobil yo'llari qayta quriladi;

– kapital ta'mirlash dasturi doirasida 355,0 mlrd.so'm miqdorida mablag'lar o'zlashtirilib, 100,0 km avtomobil yo'li kapital ta'mirlanadi;

– umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash bo'yicha 1 801,8 mlrd.so'm miqdorida ishlar bajarilib, 2 540,0 km avtomobil yo'llari ta'mirlanadi;

– ichki ho'jalik yo'llarini ta'mirlash bo'yicha 255,6 mlrd.so'm miqdorida ishlar bajarilib, 1 200,0 km ichki yo'llar ta'mirlanadi.