Byudjet shaffofligi

Byudjetdan ajratilgan mablagʼlar

Byudjetdan ajratilgan mablagʼlar

TENDERLАR VА DАVLАT XАRIDLАRI

ТЕНДЕРЛАР ВА ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ

O'RQ-589-sonli Qonunning ijrosi to'g'risida

O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 9 dekabrdagi O'RQ-589-sonli “2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to'g'risida”gi Qonunning O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tizimidagi ijrosi to'g'risida

2021 yilning I choragida o'tkazilgan tanlovlar va davlat xaridlari

Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлигининг 2021 йил I чорагида ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги маълумот

O'z tasarrufida byudjet tashkilotlari kesimida mablag'lar taqsimoti to'g'risida ma'lumot

O'z tasarrufida byudjet tashkilotlari kesimida mablag'lar taqsimoti to'g'risida ma'lumot

Kapital qo'yilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalarning ijrosi to'g'risidagi ma'lumotlar

Kapital qo'yilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalarning ijrosi to'g'risidagi ma'lumotlar

3-chorak yakuni bo'yicha o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risidagi ma'lumotlar

O'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risidagi ma'lumotlar

Asosiy vositalarni xarid qilish uchun o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari

Asosiy vositalarni xarid qilish uchun o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari

Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlarni xarid qilish uchun o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari

Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlarni xarid qilish uchun o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari 

2021 yil III chorak yakuniga ko'ra byudjet ijrosi

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Byudjet jarayonining ochiqligini taъminlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma'lumotlarni joylashtirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 26-son buyrug'ining (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021 yil 7 mayda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3299) 1-ilovasiga muvofiq ma'lumotlar

2021 yil III chorak yakuni bo'yicha markaziy apparat xarajatlar kesimida byudjet ijrosi

2021 yil III chorak yakuni bo'yicha markaziy apparat xarajatlar kesimida byudjetdan tashqari mablag'lar ijrosi

2021 yil III chorak yakuni bo'yicha xizmat safarlar xarajatlari to'g'risida ma'lumot

2021 yil III chorak yakuniga ko'ra amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risida ma'lumot

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Byudjet jarayonining ochiqligini taъminlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma'lumotlarni joylashtirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 26-son buyrug'ining (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021 yil 7 mayda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3299) 3-ilovasiga muvofiq ma'lumotlar

2021 yil IV chorakda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi byudjetdan ajratilgan mablag'larning chegaralangan miqdorining o'z tasarrufidagi byudjet tashkilotlari kesimida taqsimoti to'g'risida

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3299) buyrug'ining 1-ilovasi

2021 yil IV chorakda O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi kapital qo‘yilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalarning ijrosi to‘g‘risidagi ma'lumotlar

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3299) buyrug'ining 2-ilovasi

2021 yil IV chorak O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risidagi ma'lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3299) buyrug'ining 3-ilovasi

2021 yil IV chorak O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan asosiy vositalar xarid qilish uchun o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risidagi ma'lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3299) buyrug'ining 4-ilovasi

2021 yil IV chorakda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish uchun o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risidagi ma'lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3299) buyrug'ining 5-ilovasi

2021 yil IV chorakda O'zbekiston Respublikasi Transport vaziriligi tomonidan qurilish, rekonstruktsiya qilish va ta'mirlash ishlari bo'yicha o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) to'g'risidagi ma'lumot

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3299) buyrug'ining 6-ilovasi

2021 yil III-chorakda O'zbekiston Respublikasi Transport vaziriligi tomonidan qurilish, rekonstruktsiya qilish va ta'mirlash ishlari bo'yicha tanlovlar to'g'risidagi ma'lumotlar

2021 yil III chorakda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan qurilish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari bo'yicha tanlovlar (tenderlar) o'tkazilmagan.

 

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3299) buyrug'ining 6-ilovasi

2021 yilda III chorakda O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlari uchun ajratilgan mablag'lar to'g'risida

2021 yilda III-chorakda O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlari uchun mablag' ajratilmagan 

 

 

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3299) buyrug'ining 6-ilovasi

2021 yil IV chorak smeta ijrosi to'g'risida ma'lumotlar

2021 yil IV chorak balans ma'lumotlari

2021 yil IV chorak byudjet muassasalarining maxsus jamg'armalari hisoboti

2021 yil IV chorak yakuni bo'yicha debitor kreditorlik qarzdorliklar to'g'risida

2022 yil I chorakda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi byudjetdan ajratilgan mablag'larning chegaralangan miqdorining o'z tasarrufidagi byudjet tashkilotlari kesimida taqsimoti to'g'risida

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3299) buyrug'ining 1-ilovasi

2022 yil I chorakda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risidagi ma'lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3299) buyrug'ining 3-ilovasi

2022 yil I chorakda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan asosiy vositalar xarid qilish uchun o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risidagi ma'lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3299) buyrug'ining 4-ilovasi

2022 yil I chorakda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish uchun o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risidagi ma'lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3299) buyrug'ining 5-ilovasi

2022 yil I chorakda O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi kapital qo‘yilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalarning ijrosi to‘g‘risidagi ma'lumotlar

2022 yil I chorakda O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi kapital qo‘yilmalar hisobidan loyihalarga mablag' ajratilmagan

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3299) buyrug'ining 2-ilovasi

2022 yil I chorakda O'zbekiston Respublikasi Transport vaziriligi tomonidan qurilish, rekonstruktsiya qilish va ta'mirlash ishlari bo'yicha o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) to'g'risidagi ma'lumot

2022 yil I chorakda O'zbekiston Respublikasi Transport vaziriligi tomonidan qurilish, rekonstruktsiya qilish va ta'mirlash ishlari bo'yicha tanlovlar o'tkazilmagan

 

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3299) buyrug'ining 6-ilovasi

2022 yil 1 choragida Transport vazirligi tomonidan O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlarining ijro etilishi to'g'risidagi ma'lumot

2022 yil 1 choragida Transport vazirligi tomonidan O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjetidan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish uchun mablag' ajratilmagan

 

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining "Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 7-mayda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3299) buyrug'ining 8-ilovasi

O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligining 2022 yil I chorak yakuni bo'yicha moliyaviy hisobotlari